Word lid

De energiecoöperatie Nieuwe Energie Oranjewijk (NEO) wil samen met de bewoners van de Oranjewijk te Leeuwarden initiatieven ontwikkelen voor het verduurzamen van de wijk. Door op te treden als collectief bundelen we onze krachten en houden we regie over maatregelen die nodig zijn in het kader van klimaatverandering.

Leden van de energiecoöperatie Nieuwe Energie Oranjewijk kunnen deelnemen aan projecten en daar voordeel bij genieten. De coöperatie zet zich in voor de collectieve inkoop van zonnepanelen, woningisolatie, duurzame warmte voorziening en nog veel meer.


Bent u al lid en wilt u zich aanmelden voor één van de projecten van NEO? Kijk dan op de pagina ‘projecten‘. 


Lid worden kan eenvoudig. Klik daarvoor op de knop ‘aanmelden’. Hieronder treft u de informatie aan over ons privacy beleid conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, in Europa GDPR genaamd).

Wilt u (nog) geen lid worden, maar wel de nieuwsbrief van de coöperatie ontvangen? Ook dan kunt u zich opgeven via de knop ‘aanmelden’.

Wel lid worden, maar niet via internet of e-mail? Kijk onderaan deze pagina.


Wat doet de coöperatie Nieuwe Energie Oranjewijk met uw gegevens?

De persoonsgegevens zijn nodig voor het lidmaatschap van de coöperatieve vereniging. Leden hebben inspraak in het beleid van de coöperatie, benoeming van het bestuur en invloed op besluiten via de Algemene Ledenvergadering; een en ander zoals beschreven in de statuten.

De persoonsgegevens worden uitdrukkelijk niet gedeeld met derden. Voor de opslag van de gegevens wordt gebruik gemaakt van de beveiligde servers van de hosting partij binnen de eisen die gesteld worden door de AVG.

Wat doet de coöperatie met uw e-mailadres?

Aanmelden via het webformulier kan alleen met vermelding van een geldig e-mailadres. Dit adres wordt gebruik voor het delen van informatie, zoals nieuwsbrieven en aanbiedingen. Bij aanmelding kunt u kiezen niet als lid te worden aangemerkt; u bent (nog) geen lid van de coöperatie, maar ontvangt wel alle relevante informatie. Uitschrijven kan eenvoudig door onderaan ontvangen berichten te klikken op ‘uitschrijven’.

Wat gebeurt er met uw gegevens bij collectieve aanbiedingen?

Voor de collectieve inkoop kunnen aanvullende gegevens nodig zijn. Dit zal gaan om gegevens die uw woning betreffen, zoals dakoppervlak bij een aanvraag voor zonnepanelen. Indien de coöperatie deze (aanvullende) gegevens deelt met derden (leveranciers) bijvoorbeeld voor het maken van offertes, wordt daarvoor specifiek uw expliciete toestemming gevraagd.

Hoe kunt u controleren over welke gegevens de coöperatie beschikt?

Deze kunt u altijd opvragen door een e-mail te sturen aan info@nieuweenergieoranjewijk.nl

Lid worden, maar niet via intenet of e-mail

Voor het geval uw wel lid wil worden, maar geen gebruik wil maken van internet of e-mail, dan kan dit uiteraard geregeld worden. Dit kan op twee manieren:
– U geeft een ander toestemming om uw lidmaatschap via internet en e-mail te regelen, de correspondentie verloopt dan via die ander;
– U regelt alles schriftelijk, op papier, waarvoor graag iemand van de coöperatie of de werkgroep NEO bij u aan huis langs komt. Dit kunt u aangeven via het formulier, klik daarvoor op de knop ‘aanmelden’ en kies de optie ‘Ja, ik word lid, maar niet online, neem contact met mij op’.

Aanmelden als nieuw lid NEO
Doe mee aan de energiecoöperatie Nieuwe Energie Oranjewijk. Uw persoonsgegevens zijn nodig voor het lidmaatschap van de coöperatieve vereniging. Leden hebben inspraak in het beleid van de coöperatie, benoeming van het bestuur en invloed op de besluiten via de Algemene Ledenvergadering; een en ander zoals beschreven in de statuten. Dankzij subsidie van de wijkvereniging kost het lidmaatschap voor 2020 slechts € 2,50. Na inschrijving via dit formulier ontvangt u nadere informatie per e-mail.