Behalve veel informatie was er in de Popacademie ruime gelegenheid voor discussie over en weer. Een geslaagde avond, met waardevolle suggesties van wijkbewoners

Oranjewijk Aardgasvrij? Daarover ging het maandagavond 2 maart in de informatie- en vooral inspraakavond van NEO. Enkele tientallen Oranjewijkbewoners kwamen bij elkaar in de Popacademie. NEO is samen met de gemeente bezig een proeftuin-aanvraag in te dienen bij de Rijksoverheid. Bij goedkeuring en toewijzing van de aanvraag krijgt de Oranjewijk veel geld om onder meer een isolatieplan voor alle wijkbewoners op te stellen en uit te voeren. Daar hoort ook een haalbare en betaalbare financiering bij, misschien huisgebonden en niet persoonsgebonden? NEO rekent uit of dit voordelig kan en gaat na hoe dat dan in de praktijk uitwerkt. In de vergadering kwam veel voorbij: warmtenet, warmtepompen, restwarmte van nabij gelegen fabrieken, energie uit het oppervlaktewater van het Nieuwe Kanaal, zonnepanelen. NEO zoekt in de proeftuinaanvraag uit welke warmtevoorziening haalbaar en betaalbaar is voor de Oranjewijk.

In de bijeenkomst werd ook duidelijk dat bewoners graag zelf willen meepraten over hun eigen warmtevoorziening in de toekomst. NEO ziet een kans in bijvoorbeeld een buurt-vereniging van eigenaren, met maximale inspraak in de soort warmtevoorziening die je kiest voor de wijk als geheel en in de betaalbaarheid daarvan. Er is nog tijd voor het maken van goede plannen en eventueel geld van de rijksoverheid versnelt en verdiept dat proces. Een nuttige avond, waarin veel steun doorklonk voor het werk van NEO. Dat geeft de burger moed.
Achtergrondinfo proeftuinaanvraag op: aardgasvrijewijken.nl