Werkgroep Energiebesparing

De Werkgroep Energiebesparing Oranjewijk heeft als taak om de energiebesparingsmaatregelen in de Oranjewijk te promoten en te helpen organiseren. Bij energiebesparing gaat het dus vooral om het organiseren van voorlichting en begeleiding van de uitvoering van energiebesparing-maatregelen als bv woningisolatie.

De coöperatie heeft bij de gemeente gedaan gekregen dat we ondersteuning krijgen van door de gemeente mee gefinancierde energie-adviseurs die bewoners met besparingsplannen kunnen helpen. De werkgroep moet deze adviseurs selecteren en voorstellen aan de inwoners in, bv een energiecafé.

Project Ervaring met Besparing: Wijkbewoners adviseren elkaar

Pandeigenaren hoeven niet stil te zitten. Zij kunnen aan de slag met altijd passende maatregelen. Door met andere wijkbewoners samen te werken en samen in te kopen, kun je geld besparen. De NEO werkgroep Energiebesparing kan daarbij helpen. Wil je je besparings-ervaringen delen met mede-wijkbewoners? Meld je aan bij het NEO-project ErvaringmetEnergiebesparing via info@nieuweenergieoanjewijk.nl. Zoek je zulke adviezen van een mede-wijkbewoner? Meld je ook aan.

Elkaar advies geven is gratis.

De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

Toon Veerman, Emmaplein 3, 06-22995483,
a.veerman93@upcmail.nl , voorzitter;

Albert Hans Bangma, Maria Louisastraat 29, 06-18685160,
alberthansbangma@gmail.com, secretaris;

Andries van Weperen, Emmakade 54, 06-53849165,
avanweperen@kpnmail.nl;

Evert Jan Hoen, Emmakade 198, 06-25096569,
evertjanhoen@xs4all.nl.

Mocht u als wijkbewoner vragen hebben over energiebesparing, dan kunt u met een van de leden contact opnemen. In een enkel geval kunnen wij u rechtstreeks helpen, in andere gevallen kunnen wij u in contact brengen met experts of ervaringsdeskundigen in of buiten de wijk.

Vragen? Stuur een e-mail aan info@nieuweenergieoranjewijk.nl

Terug naar alle werkgroepen NEO