De Energiecoöperatie Nieuwe Energie Oranjewijk (NEO) pleit er in bijgaand voorstel voor om in de Oranjewijk geen gemeentelijke vergunningskosten/leges te heffen op het plaatsen van zonnepanelen en te volstaan met een meldingsplicht. Het college van b. en w. heeft een soortgelijke motie vanuit de gemeenteraad overgenomen maar wil dat eerst gaan ‘onderzoeken’. De energie-coöperatie dringt daarbij aan op snelheid en voortvarendheid. Dat kan, omdat bijvoorbeeld de gemeente Apeldoorn een dergelijk besluit al heeft ingevoerd. (Zie https://www.energiekapeldoorn.nl/geen-vergunningskosten-zonnepanelen/)

Wethouder Hilde Tjeerdema neemt als wijkwethouder tijdens haar werkbezoek aan de Oranjewijk op zaterdag 7 september omstreeks 15 uur, het NEO-voorstel in ontvangst. Dat gebeurt in de speeltuin, ongeveer halverwege de Emmakade zuidzijde. Daar is die middag ook het jaarlijkse zomerfeest van de Oranjewijk.

U bent van harte welkom.

Het voorstel van Energiecoöperatie NEO in het kort:
1. Voor het welslagen van de voorgestane energietransitie in de Oranjewijk is een collectieve, snelle aanpak van het plaatsen van zonnepanelen van belang.
2. Deze collectieve, snelle aanpak is zeer gediend met het vergunningvrij verklaren van het plaatsen van zonnepanelen, waarmee er tijdverlies kan worden voorkomen en er ook een financiële prikkel tot stand komt vanwege het vervallen van de aan de vergunningverlening gekoppelde leges.
3. Afschaffing van de omgevingsvergunningplicht (onder voorwaarden) en dus ook van legesbetaling voor het plaatsen van zonnepanelen is niet in strijd met de ruimtelijke kwaliteitsbelangen van het beschermde stadsgezicht het Nieuwe Kanaalgebied en de daarbinnen gelegen monumenten en beeldbepalende panden.

De Energiecoöperatie onderzoekt samen met gemeente en adviesbureau Royal Haskoning DHV de voor wijkbewoners meest efficiënte en kostenbesparende weg naar de komende energietransitie.

De Oranjewijk is een van de 8 speerpuntwijken in het Energietransitiebeleid in de provincie Fryslân en de enige speerpuntwijk in de stad Leeuwarden. Goutum is de tweede speerpuntwijk in de gemeente Leeuwarden.

Energiebesparingsroute en ‘Garagesale’ in de wijk
Er zijn tijdens het zomerfeest Oranjewijk extra ectiviteiten tussen 13 en 16 uur. Wethouder Tjeerdema zal alle activiteiten bezoeken. Zo kunnen op 7 september wijkbewoners op bezoek bij acht Oranjewijkers die bezig zijn hun huis voor te bereiden op de komende energietransitie. Bewoners delen zo ervaringen met wat in hun woonhuis mogelijk is aan isolatie, dubbel of triple glas, zonnepanelen, warmtepompen en andere energiebesparende oplossingen. De meeste huizen in de Oranjewijk dateren van begin 1900.

Een tweede activiteit is de uitgebreide ‘Garagesale’ bij huizen van wijkbewoners.
De speeltuin is het centrale informatiepunt van wijkvereniging en wijkpanel. Samen organiseren die het jaarlijkse zomerfeest in de wijk.

Ook wordt het concept voor elektrische deelauto’s van MobiNoord en EnergieVanOns gepresenteerd, op de Emmakade. Hier is de all electric Nissan Leaf te bewonderen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.