Tweede Energie-atelier Oranjewijk 16 september

Op maandagavond 16 september vindt het tweede energie-atelier plaats, in de Academie voor popcultuur Minerva, Achter de Hoven 23, aanvang 19.30 uur. Onderdeel van de avond is een korte terugblik naar de eerste sessie en de opbrengst van die avond.

In de eerste sessie hebben we stil gestaan bij de technische mogelijkheden om de wijk van duurzame warmte te voorzien en zijn we gaan kijken naar manieren om energie in de wijk te krijgen om samen aan de slag te gaan. Waarbij ook thema’s als omgaan met het veranderende klimaat (hoosbuien, water vasthouden, hitte) en wonen in een fijne, biodiverse, wijk voorbij zijn gekomen. Met alle input uit de eerste avond, zie ook het verslag, zijn door Royal HaskoningDHV scenario’s gemaakt.

In het 2e Energieatelier staat de vraag centraal wat het beste bij de wijk past. We nemen de scenario’s onder de loep, bepalen wat het beste past en werken die samen verder uit. De opbrengst van deze avond is de opmaat naar het eerste concept uitvoeringsplan.

Het wordt een leerzame, maar vooral ook gezellige avond waarin we met elkaar in gesprek gaan over hoe we in de toekomst comfortabel kunnen blijven wonen. We kijken uit naar uw energieke bijdrage aan het welslagen van dit tweede Energieatelier.

In verband met de catering en om te kunnen zorgen voor voldoende ruimte vragen wij u om u vooraf aan te melden. Dit kunt u doen per email [ info@nieuweenergieoranjewijk.nl ] uiterlijk de ochtend van het Energieatelier, maandag 16 september 2019.

Mede namens de gemeente Leeuwarden, Royal HaskoningDHV, en de andere partners,

Met vriendelijke groet,
Coöperatieve vereniging Nieuwe Energie Oranjewijk,
Andries van Weperen, voorzitter.