Energieadvies en ‘keukentafelgesprek’

NEO maakt het mogelijk voor leden van de coöperatie om een energieadvies op maat te krijgen van geselecteerde specialisten. Aan de hand van een ‘keukentafelgesprek’, de inventarisatie van de woning en analyse van het energieverbruik wordt door de adviseur een verbeterplan opgesteld, inclusief een indicatie van de kosten. De gemeente heeft voor de eerste 30 deelnemers een subsidie van 150,- euro beschikbaar gesteld.

Meldt u aan voor een keukentafelgesprek door een mail te sturen naar energieloket@nieuweenergieoranjewijk.nl

Dit aanbod geldt voor leden van de coöperatie die voornemens zijn te investeren in energiebesparende maatregelen voor hun woning. De adviseur bekijkt ook de mogelijkheden voor subsidie of andere financieel aantrekkelijke regelingen. De bijdrage van de gemeente in het advies wordt verrekend zodra één van de verbetermaatregelen wordt uitgevoerd.

De vrijwilligers rond het NEO-energieloket hebben adviseurs van twee bedrijven gevraagd de keukentafelgesprekken te doen: dat zijn Toulz.nl en Energynius.nl. 

Resultaatmeting

Gekoppeld aan het keukentafelgesprek is de vastlegging van het energieverbruik voorafgaand aan het uitvoeren van verbetermaatregelen. Zo is daarna het resultaat van de maatregel te verifiëren.

Deelnemen

Leden die geïnteresseerd zijn in een keukentafelgesprek en een maatwerkadvies kunnen zich alvast opgeven. De voorwaarden zijn:
1. Lidmaatschap van NEO (Contributie in 2019 bedraagt € 2,50);
2. Daadwerkelijk uitvoering geven aan een energiebesparende maatregel om voor de subsidie
in aanmerking te komen;
3. Bereidheid om het resultaat te delen met leden van NEO;
4. Bereidheid om mee te werken aan de monitoring van het resultaat van de
verbetermaatregelen (effect op het energiegebruik).

    NEO maakt het mogelijk voor leden om een keukentafelgesprek met maatwerkadvies voor energiebesparende maatregelen aan te vragen. De kosten en voorwaarden voor deelname worden zo spoedig mogelijk met u gedeeld.

    Ja, ik wil graag een keukentafelgesprek met maatwerkadvies en ontvang graag meer informatie over de voorwaarden.