In het Klimaatakkoord worden plannen gemaakt voor het aardgasvrij maken van woonwijken. Aardgas zal nog lang een rol spelen, maar in 2050 wil de overheid zoveel mogelijk zonder fossiele brandstoffen kunnen. Daarom vroeg het rijk alle gemeenten een warmtevisie te maken, per regio, stad, wijk en dorp.

Er is nog tijd, maar willen we die goed benutten, dan zijn goede plannen nodig. Daarom worden ‘proeftuinen’ gezocht: (bewoners van) wijken of dorpen die mee willen denken en een plan willen maken om op termijn zonder aardgas te kunnen.

Vorig jaar zijn al 27 van dit soort proeftuinen aangewezen. Deze wijken en dorpen krijgen hulp, ook in de vorm van geld. Ook dit jaar kunnen gemeenten wijken weer aanmelden. Dit heet het Programma Aardgasvrije Wijken. In Friesland doet Garyp al mee en dit jaar wil Heeg een plan indienen. De aanvraag wordt ingediend op 31 maart aanstaande.

Oranjewijk Proeftuin Aardgasvrij?

Energiecoöperatie NEO vindt de Oranjewijk (en Tulpenburg) geschikt als proeftuin. In 4 Energie-ateliers hebben wijkbewoners immers al actief meegedaan aan het ontwikkelen van een warmtevisie voor onze wijk. Hiermee krijgen we financiële steun voor het verder ontwikkelen van een strategie om in de komende tien jaar in stapjes alternatieven te vinden voor het verwarmen van onze woningen met aardgas.

Op 2 maart 2020 organiseren we daarom een voorlichtings- en inspraakavond in de Popacademie, Achter de Hoven 23.

Inloop vanaf 19.30, aanvang 20.00 uur.

We beginnen met een korte presentatie van de kansen voor de wijk en de inhoud van de proeftuin-aanvraag.

Veel tijd voor discussie
Het grootste deel van de avond reserveren we voor inspraak. Want: Waarom is de Oranjewijk zo geschikt? Waarom willen we op termijn van aardgas af of kunnen we beter gewoon wachten? Willen we zelf beslissen of laten we dat over aan de gemeente? Is het duur, en zo ja, wie gaat dat betalen? Wat is het voordeel, wat ‘smyt it op’, wat hebben wij er aan?

Meer weten over Programma Aardgasvrije Wijken? Ga naar www.aardgasvrijewijken.nl

Meer achtergrond-info weten over Klimaatakkoord? Ga naar https://www.klimaatakkoord.nl

Wat doen Friese gemeenten en provincie? Ga naar https://www.regionale-energiestrategie.nl van Regionale Energiestrategie voor Friesland (RES). De RES is een onderdeel van het Klimaatakkoord en zal de komende 3 jaar in belangrijke mate een rol gaan spelen. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.