Al meer dan 140 aspirant-leden vinden een energiecoöperatie in de Oranjewijk een goed idee. Dat bleek al in het energiecafé van 20 oktober 2018. Heel hartelijk dank voor uw aanmelding! De werkgroep NEO heeft de voorbereidingen voor de coöperatie klaar. Nu willen we samen met u de energiecoöperatie formeel oprichten.

Graag nodigen wij u uit voor de oprichtingsbijeenkomst in het buurthuis, Gysbert Japicxstraat 51, op 9 februari om 15:30 uur.

Tijdens deze bijeenkomst kunt u het eerste bestuur benoemen en de regels (statuten) bepalen. Ook zullen wij de “Routekaart Oranjewijk Klimaatneutraal”, nog eens doornemen en u in de gelegenheid stellen om u beschikbaar te stellen voor deelname aan een project of werkgroep. We sluiten de bijeenkomst af zoals u dat van ons gewend bent, met een drankje en een hapje.

Neem gerust (graag zelfs) andere buurtbewoners mee.

Lid worden

Zet nu al uw aspirant lidmaatschap om in een definitief lidmaatschap. Dat kan op twee manieren:
1. Via deze website door het formulier op de pagina ‘Doe mee‘ in te vullen en te verzenden.
2. Door een e-mail te sturen naar info@nieuweenergieoranjewijk.nl met het verzoek persoonlijk contact met u op te nemen. Een lid van NEO komt dan bij u langs met een inschrijfformulier.

Aan het lidmaatschap zijn kosten verbonden voor communicatie en administratie. Dankzij een startsubsidie van het Wijkpanel en de belangeloze medewerking van notariskantoor Postma kunnen we de contributie voor 2019 op € 2,50 per persoon stellen. Na uw inschrijving als lid ontvangt u van ons een betaalverzoek voor dit contributiebedrag.

Graag ontmoeten wij u op 9 februari a.s. om 15:00 uur in het buurthuis.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.