Oplossingen

Om de wereldwijde temperatuurstijging en de daarmee gepaard gaande klimaatverandering, zeespiegelstijging, afname van biodiversiteit en noodgedwongen migratie tegen te gaan, is het terugbrengen van broeikasgassen door menselijke activiteit het belangrijkste doel.

In 2015 in het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graden Celsius. Als gevolg hiervan zal de huidige uitstoot van broeikasgassen teruggebracht moeten worden. Doel is ongeveer een halvering in 2030 en ‘naar nul’ in 2050. Om dit te bereiken wordt op allerlei fronten hard gewerkt aan oplossingen. De ontwikkeling van windenergie, zonne-energie en geothermie zijn voorbeelden daarvan.

Ook alle gebouwen en woningen zullen klimaatneutraal moeten worden. Technisch is al heel veel mogelijk en een gebouw of woning die meer energie levert dan gebruikt, is geen bijzonderheid meer. Ook de Oranjewijk zal klimaatneutraal moeten worden. Daar kunnen we zelf aan werken. We kunnen ook wachten, maar dan zal de overheid en de gemeente bepalen wat we moeten doen. Willen we zelf de regie houden, dan moeten we initiatief nemen.

Hieronder staan voorbeelden van oplossingen voor het energiezuinig maken van woningen. Klik op een link voor meer informatie. Nieuwe producten die op de markt komen zullen we toevoegen. Wilt u zelf een oplossing toevoegen, stuur ons dan een e-mail.


Alternatieven voor woningverwarming

Voor fossielvrije en CO2-arme oplossingen voor het verwarmen van woningen bestaan al veel oplossingen, al laten een aantal nog wel op zich wachten. Zoals waterstofgas, dat op de lange termijn veel potentie biedt. Maar eerst gaan we aan het warmtenet, of aan het biogas. Meer…


Warmtepompen informatiepagina

Voor het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen voor het verwarmen van woningen en gebouwen lijkt de warmtepomp de oplossing. Zeker in combinatie met de wens woningen ‘van het gas af’ te halen, wordt de warmtepomp veel genoemd. Maar hoe zit het en is het echt een oplossing? Meer…


Triple Solar PVT-paneel voor warmtepomp

Stroom van een PV-paneel en gelijk de warmte (T van thermisch) gebruiken voor een warmtepomp. Een slimme combinatie die warmtepomptechnologie mogelijk maakt zonder bodemlus (bronboring) of lawaaiige gevelunit van de luchtwarmtepomp. Een ideale oplossing? Meer…


Bluedec® isolatiedeken

De hoogste isolatiewaarde, het dunste materiaal, zegt de leverancier. Bluedec® is een isolatiedeken op basis van aerogel. Het isoleert warmte en kou 2 tot 8 keer beter dan elk ander conventionele isolatiemateriaal . Er is dus veel minder materiaal nodig om dezelfde isolatiewaarde te bereiken. Meer…


EverUse circulaire isolatieplaat

Volledig gerecycled en recyclebaar isolatiemateriaal gemaakt van oud papier, met terugname garantie, dus volledig cradle to cradle. Goede thermische en akoestische eigenschappen. Ook leverbaar gecombineerd met gipsplaat voor eenvoudige verwerking. Product bedacht en geproduceerd in Sneek. Meer…