Het bestuur van Energiecoöperatie Nieuwe Energie Oranjewijk bestaat op dit moment uit vier leden: Andries van Weperen, voorzitter; Henk Douma, secretaris; Theo de Jager, penningmeester en Elena Cavagnaro, algemeen lid met portefeuille communicatie.


Profiel van nieuw bestuurslid:
Wij zijn op dit moment op zoek naar een bestuurder die zich naast algemene zaken wil bezighouden met het versterken van contacten in de wijk (Oranjewijk èn Tulpenburg)

We zoeken iemand die

zich wil inzetten voor de wijk en belangen van de wijkbewoners;

energietransitie belangrijk vindt;

goed kan samenwerken;

bij voorkeur al beschikt over een netwerk in de eigen buurt
Gezien de huidige bestuurssamenstelling zoeken we vooral iemand met contacten in Tulpenburg.


Toelichting
Het bestuurslidmaatschap vraagt, afhankelijk van de specifieke taak, een behoorlijke inzet van de bestuurders. Er wordt maandelijks overlegd, waaraan ook de voorzitters van de NEO-Werkgroepen deelnemen. De vergaderingen vragen enige voorbereiding (lezen van stukken en/of het verzamelen van voor agendapunten relevante informatie of het zelf schrijven van notities en standpunten).
Daarnaast hebben bestuursleden, afhankelijk van hun portefeuille van tijd tot tijd overleg met externe partijen uit het brede netwerk van de coöperatie.
Het bestuurslidmaatschap vraagt onder normale omstandigheden ongeveer één dagdeel per week van uw tijd.
Hier staat tegenover dat u zich actief bezighoudt met zaken die voor uw wijk van belang zijn en dat u als NEO-bestuurder veel nieuwe en vaak interessante contacten opdoet in Ons Koninkrijk. Het besturen van een coöperatie is zeker ook een interessant leerproces.


Belangstellenden kunnen contact opnemen met onze secretaris, Henk Douma, telefonisch (06 11 92 08 88) of via de mail info@nieuweenergieoranjewijk.nl