Energiecoöperatie NEO heeft een brief geschreven aan de provincie Fryslân. NEO stelt daarin erg ongelukkig te zijn met het provinciaal beleid om in het algemeen windenergiemolens met een masthoogte hoger dan 50 meter niet toe te staan. De nieuwste molens reiken tot 100 meter en die vangen veel meer wind en dus meer energie. Op het industrieterrein Hemrik is plaats voor zo’n hoge molen. NEO weet inmiddels dat wij als wijkbewoners kunnen meeprofiteren van de energie die een nieuwe hoge molen daar kan opwekken. Een mooie kans die onze kosten voor electriciteit laag kan houden. De provincie blokkeert deze kans en daar komt NEO tegen in het verweer. En we zijn heus niet de enige, als we het krantennieuws volgen. Zie hier de volledige tekst van de NEO-brief.