Kort na het druk bezochte energiecafé van 21 mei jl. heeft Energiecoöperatie NEO het honderdste lid uit de Oranjewijk mogen verwelkomen. Dit werd beloond: op de foto ontvangt de familie Loonstra de feestelijke taart uit handen van Hein Kraij van NEO.

Energiecoöperatie Nieuwe Energie Oranjewijk is opgericht voor het ontwikkelen van duurzame energieprojecten in de wijk. Met het toetreden van het honderdste lid is een mijlpaal bereikt: met honderd leden kan NEO als volwaardig gesprekspartner het klimaatbeleid voor de wijk samen met de gemeente Leeuwarden ontwikkelen.

De gemeente heeft dat al gehonoreerd door de Oranjewijk als ‘Sleutelwijk’ te benoemen. Als een van de eerste stadswijken zullen plannen ontwikkeld worden voor een klimaatneutrale toekomst. Daarbij hoort het kijken naar alternatieven voor aardgas, maar ook naar nieuwe ontwikkelingen, zoals warmte uit oppervlaktewater of rioolwater. NEO is inmiddels samen met de gemeente aan de slag gegaan, ondersteund door adviesbureau Royal Haskoning DHV.

Tegelijk zijn ook de eerste projecten van NEO van start gegaan. Zo kunnen geïnteresseerde leden van de coöperatie zich al inschrijven voor een energieadvies voor de eigen woning en deelname aan een elektrische deelauto voor de buurt. Binnenkort worden stappen gezet voor de collectieve inkoop van zonnepanelen voor de wijk.

Energiecoöperatie NEO wil voor de Oranjewijk een klimaatneutrale toekomst, maar dan wel haalbaar en betaalbaar. Buurtbewoners die mee willen doen in de werkgroepen en ook lid willen worden kunnen zich aanmelden via de website nieuweenergieoranjewijk.nl.