Hoewel minister Ollongren en haar adviseurs de aardgasvrijplannen van Oranjewijk/Tulpenburg positief waardeerden, krijgen bewoners van de Oranjewijk geen proeftuingeld  (4 miljoen euro). Dat maakte het ministerie deze week bekend als resultaat van de tweede ronde in het Programma proeftuinen aardgasvrije wijken. 19 andere (van de 71) proeftuinaanvragen werden in deze ronde wel gehonoreerd.

De minister schrijft over onze proeftuinaanvraag:

Uw aanvraag is op de  financiën en verbinding met andere opgaven goed uitgewerkt. Een technisch innovatief en interessant voorstel met een meervoudige bronnenstrategie. Ook positief is dat de basis van de project ligt bij de bewoners die de Nieuwe Energie Oranjewijk (NEO) energiecoöperatie hebben opgericht. Interessant is het idee voor het vormgeven van zeggenschap over de warmteoptie door de bewo­ners via een Citizen Energy Community (CEC).

Tegelijk betwijfelt de minister of er uiteindelijk wel genoeg draagvlak in de Oranjewijk/Tulpenburg zou zijn voor de plannen. “Aandachtspunt is de wijze waarop particuliere verhuurders (een grote doelgroep in deze wijk) betrokken worden. Inzicht op de concrete samenwerking met en het draagvlak van de stakeholders ontbreekt. Er zijn veel verschillende eigenaren (zowel woningen als utiliteitsbouw), maar onduidelijk is in hoeverre die mee zullen gaan. Daarmee rust uw voorstel vooral op de 130 bewoners die nu betrokken zijn bij het initiatief. Risico is dat er uiteindelijk onvoldoende draagvlak in de wijk zal zijn. Daarnaast is de gemeenteraad nog niet betrokken en is de uitwerking van de projectstructuur summier.”

En dat is meteen de belangrijkste reden voor de minister om nee te zeggen tegen de proeftuinaanvraag van NEO en gemeente Leeuwarden.

Commentaar van NEO

NEO denkt dat het draagvlak er wel zou kunnen komen – de plannen zijn realistisch in hun opzet – maar inderdaad, we hebben nu nog niet zogezegd de handtekening van elke betrokkene onder onze voorstellen. Het lijkt erop dat de scherpe landelijke kritiek op de eerste projecten aardgasvrij – namelijk dat er te weinig burgers daadwerkelijk meedoen – nu bepalend is geweest voor de afwijzingsgrond.
Met deze landelijke werkwijze wordt het draagvlak onder de transitie niet echt bevorderd, vindt NEO. Te meer omdat:

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat aardgasvrij voor de burger kostenneutraal zou verlopen. Recent heeft het rijk aangegeven dat dit niet meer in beeld is. 

– Daarnaast zou er een gebouwgebonden subsidie komen die het voor de lagere inkomens mogelijk maakt te investeren in isolatie. Dit type subsidie is recent door het rijk als onhaalbaar afgewezen

– Voorts ontbreekt enig wettelijk kader om de eigenaar/ bewoner over te halen aan de transitie mee te werken. 

– De verzameling kruimelsubsidieregelingen die nu rest volstaat volgens NEO totaal niet.

NEO gaat ondanks alles stug door om samen met de bewoners haalbaar en betaalbaar over te gaan naar duurzame energie. NEO legt de nadruk nu vooral op haalbare en betaalbare isolatiekansen van de oudere woningen. Ook bekijkt NEO de kansen om de vaak al goed geïsoleerde nieuwere woningen (vooral in Tulpenburg) aardgasvrij te maken. De Proeftuinaanvraag legt daarvoor al het fundament.

Nu lid worden van NEO

Het beste antwoord van de bewoners en bedrijven van Oranjewijk/Tulpenburg op de afwijzing van de minister is dus: Meteen lid worden van NEO voor 2 euro 50 per jaar. Meld u nu aan via info@nieuweenergieoranjewijk.nl. Naam, adres, postcode en emailadres vermelden en u wordt meteen ingeschreven als lid. Volg NEO ook op Facebook.