Alle wijkbewoners van Oranjewijk/Tulpenburg kregen in april jl. het NEO-magazine nr. 2 in de brievenbus. De inhoud gaat vooral over de Oranjewijk Proeftuin Aardgasvrij 2020-2028 (u mag ook OPA zeggen). De Proeftuinaanvraag is een project van gemeente Leeuwarden en NEO samen. Magazine en proeftuinaanvraag zijn beide onderaan dit artikel te downloaden.

Proeftuinaanvraag en magazine zijn hieronder te downloaden. De foto’s zijn van wijkgenoot Jaap Schaaf en van Jacob van Essen (Fotobureau Het Hoge Noorden)

Op de bewonersbijeenkomst op 2 maart 2019 en in NEO-publicaties is de aanvraag al aangekondigd. Met deze proeftuinaanvraag dingt Oranjewijk/Tulpenburg samen met 70 andere aanvragen mee naar veel geld uit een geldpot van de rijksoverheid, vastgelegd in het nationale Programma Aardgasvrije Wijken (www.aardgasvrijewijken.nl). In oktober 2020 beslist het rijk welke aanvraag wordt gehonoreerd.

In onze Proeftuinaanvraag staan maatregelen om woningen, bedrijven en woonschepen van bewoners van Oranjewijk/Tulpenburg te voorzien van haalbare, betaalbare en comfortabele aardgasvrije energievoorziening. En ook hoe we als wijkbewoners daarover zo veel mogelijk zelf de regie kunnen houden. De tekst van de aanvraag is vrij technisch. In het magazine gaan we in op de voor bewoners belangrijkste punten.

De Proeftuinaanvraag is geschreven op grond van dezelfde gedachte als waarmee wijkbewoners NEO hebben opgericht:
Bevorderen, ontwikkelen, beschermen en behouden van de kwaliteit van het milieu, bescherming van gezondheid en welbevinden van de mens in de wijk Oranjewijk/Tulpenburg door middel van behoedzaam en rationeel gebruik van lokale, regionale en/of mondiale natuurlijke energiebronnen.

Om dat concreet te kunnen maken, wil je als wijkbewoners graag zo veel mogelijk regie houden over allerlei maatregelen: over de warmtebronnen, de (betaalbare) kosten daarvan en over gunstige betaalbare financieringsconstructies voor het broodnodige isoleren van onze woningen. In onze aanvraag Oranjewijk Proeftuin Aardgasvrij 2020-2028 wordt voorgesteld om een Citizens Energie Community (CEC), of ook wel een Bewoners Energie Coöperatie op te richten, een wijkgebonden bedrijf met een organisatiemodel waarbij bewoners maximaal inspraak en zeggenschap – en dus regie – hebben.

Download hieronder de tekst van proeftuinaanvraag en magazine:

U kunt NEO bereiken via mailadres info@nieuweenergieoranjewijk.nl. Doe mee en wordt meteen lid, voor slechts 2,50 euro per jaar.

Zie ook www.aardgasvrijewijken.nl