Dankzij de Coronamaatregelen is energiecoöperatie NEO de afgelopen periode niet in staat geweest om wijkbewoners bij te praten over de laatste ontwikkelingen op energiegebied. Gelukkig lijken de omstandigheden te verbeteren. 

 NEO heeft inmiddels plannen ontwikkeld die hoognodig met u, bewoners van Oranjewijk/Tulpenburg, moeten worden besproken. Dat doen we liever in een werkelijke bijeenkomst dan uitsluitend via een nieuwsbrief of het NEOMAGAZINE. NEO bereidt daarom ten minste twee of drie bewonersavonden voor, later dit jaar. 

 Onderwerpen zullen zijn: Hoe maak ik mijn woning aardgasvrij-ready? Wat gaat dat kosten? Wat kan ik nu al doen en wat kunnen we samen doen? Doen we nog eens mee met het Programma Aardgasvrije Wijken om (veel) geld los te peuteren bij het rijk?

 Dit alles vanuit de gedachte: “Okay, geen aardgas meer om te verwarmen? Dan graag wel een haalbare, betaalbare en comfortabele aardgasvrije-ready oplossing voor iedereen in onze wijk.”

SPEERPUNTWIJK

 Dat is precies ook de vraag die NEO steeds weer aan gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân en aan de rijksoverheid voorlegt. Ook in de afgelopen maanden. Want het werk van uw coöperatie NEO is gewoon doorgegaan. De gemeenteraad heeft immers al vastgesteld dat Oranjewijk/Tulpenburg geldt als speerpuntwijk voor de energietransitie. Dus wil de gemeente maar al te graag praten over oplossingen die NEO samen met u als wijkbewoners heeft bedacht. De gesprekken gaan over meer subsidie voor woningisolatie, meer zonnepanelen in de wijk, aanhaken bij aardwarmte en windenergie, laadpalen voor elektrische auto’s en meer. Daar is meer geld voor nodig en zoveel geld heeft ook de gemeente niet. Wij als bewoners evenmin. Daarom wil de gemeente samen met u, via NEO, nog eens een aanvraag doen voor het Programma Aardgasvrije Wijken van de rijksoverheid. Doel is om daarmee de nodige miljoenen euro’s binnen te halen voor Oranjewijk/Tulpenburg. NEO werkt al een plan uit. Dat wil NEO zodra het weer kan met u bespreken.

UW HULP

NEO kan dit alleen maar doen als wij op de steun van de bewoners kunnen rekenen. Hoe meer NEO-leden, hoe sterker wij -en u dus ook- partner zijn voor gemeente, provincie en rijksoverheid. Dat is rechtstreeks in uw belang. Het lidmaatschap is slechts € 2,50 (geen tikfout!) per jaar. Geef u nu op als lid via www.nieuweenergieoranjewijk.nl/doe-mee-en-word-lid.

Geef meteen aan dat u graag de nieuwsbrief van NEO op uw mailadres krijgt.