Enquête onder alle Oranjewijkbewoners

NEO en de gemeente Leeuwarden willen u graag wat vragen stellen. Uw antwoorden daarop zijn nodig voor het NEO-onderzoek naar een haalbare en betaalbare overgang naar een aardgasvrije wijk.
Als wijkbewoner krijgt u daar, net als alle andere Nederlanders, de komende jaren mee te maken.  
Bewoners horen vanaf het eerste moment in alle opzichten daarbij betrokken te zijn, vinden Gemeente en NEO. Diverse wijkbewoners doen daarom ook al mee met activiteiten van NEO.

In de Oranjewijk houden wij graag zelf regie over de diverse stappen van die energie-overgang. Als u dat ook vindt, is deze enquête een goed middel om uw mening te geven. De gegevens worden anoniem gehouden. Download het formulier, vul het in en stuur het als bijlage in een mail naar info@nieuweenergieoranjewijk.nl  

Alvast onze hartelijke NEO-vrijwilligers-dank