Enquête: Oranjewijkbewoners willen aardgasvrij


Bijna 100 wijkbewoners (95) mensen hebben in maart de NEO-enquête ingevuld. Bijna negen van de tien NEO leden geven aan mee te willen doen aan het aardgasvrij maken van de Oranjewijk.
Van de niet-leden zijn bijna zeven van de tien leden het hiermee eens. Als belangrijkste reden voor energiebesparende maatregelen worden de kosten genoemd, gevolgd door meer duurzaam wonen. Comfortabel wonen vindt bijna iedereen belangrijk, mits haalbaar en betaalbaar. Bewoners zijn bereid tussen 0 en 5% extra te betalen voor verduurzaming. NEO leden gebruiken significant meer gas. Ze hebben ook meer zonnepanelen en gebruiken minder stroom, maar het verschil met niet-leden is niet groot. NEO leden douchen korter en zetten de verwarming lager.
Bewoners willen geen overlast ondervinden van
lawaaierige warmtepompen, dat bleek wel uit de vele opmerkingen die daarover werden gemaakt.