Tijdens de oprichtingsbijeenkomst van zaterdag 9 februari met 25 deelnemers van het eerste uur zijn de statuten goedgekeurd en is het (tijdelijk) bestuur gevolmachtigd de oprichting van de Energiecoöperatie Nieuwe Energie Oranjewijk bij de notaris te laten passeren. Hierna wordt de coöparatie U.A. ingeschreven in het Handelsregister bij de KvK en kunnen we van start.

Onder leiding van Andries van Weperen werden de formaliteiten afgehandeld. “Nu hiermee de coöperatie een feit is, kunnen we een vuist maken”, sprak Van Weperen en noemde de eerste concrete projecten waarmee NEO van start wil gaan:

  • Zonne-energie: het opwekken van stroom op a) parkeergarage De Klanderij, b) op de daken van appartementen (tulpenburg) en c) particuliere daken in de wijk middels koop en huur
  • Isolatie en energiebesparing: terugdringen van het energieverbruik via collectieve inkoop van isolatiemaatregelen en besparende technieken
  • Electrisch vervoer: inzet van deelauto’s voor leden van de coöperatie inclusief laad-infrastructuur en eigen opwek
  • Biogas in de wijk: lange termijn plan voor het gebruikmaken van lokaal geproduceerd biogas en bestaand ledingnet
  • Windenergie: een ‘eigen’ windturbine op een nog vrije positie op de Hemmen

Voor de thema’s isolatie/besparing, zon, wind, biogas en EV worden werkgroepen samengesteld waarvoor NEO graag vrijwilligers uitnodigt om deel te nemen. Opgave kan door een e-mail te sturen aan info@nieuweenegieoranjewijk.nl

Sleutelwijk

De insteek van NEO om tijdig contact te zoeken met de gemeente en te vragen om support en samenwerking is vruchtbaar gebleken. De gemeente Leeuwarden heeft toegezegd aan onze vragen tegemoet te komen:

  • De Oranjewijk wordt één van de acht ‘sleutelwijken’ waarvoor samen met de wijk plannen gemaakt worden voor een duurzame toekomst. Deze ‘warmtevisie’ is onderdeel van de klimaatwet waarmee gemeenten verplicht worden eind 2021 een plan per wijk gereed te hebben voor verduurzaming. Vanaf nu praten we dus mee over de invulling.
  • Voor de Oranjewijk wordt budget beschikbaar gesteld voor het inschakelen van een energieadviseur die aan de keukentafel mee komt denken over de mogelijkheden van het verduurzamen, per woning. Budget hiervoor zal nog goedgekeurd moeten worden.
  • Aanvullend zal de gemeente middelen beschikbaar stellen voor onderzoek naar de lange termijn oplossingen. Willen we van aardgas overstappen op biogas, of is een warmtenet misschien beter? Dat vereist onderzoek en maatwerk.

Bestuur NEO

Voor de formele oprichting en eerste handelingen is een bestuur nodig. Dit tijdelijke bestuur bestaat uit Janny Zantinge, Henk Douma en Andries van Weperen. Als de coöperatie uit de startblokken is en operationele zaken geregeld zijn, zal een nieuw en definitief bestuur gekozen worden door de leden.

Doe mee!

Aspirant-leden die zich eerder al hebben opgegeven, worden gevraagd hun lidmaatschap te formaliseren via de pagina ‘doe mee’ op deze website. Wij hebben uw expliciete bevestiging van deelname nodig, onder andere in het kader van de privacy wetgeving (AVG). Gebruik daarvoor het formulier op de pagina ‘doe mee.’

Wilt u actief bijdragen aan het succes van de Energiecoöperatie NEO? Neem dan deel aan één van de werkgroepen voor de thema’s zon, wind, isolatie/besparing, biogas en elektrisch vervoer (EV). Opgave kan door een e-mail te sturen aan info@nieuweenergieoranjewijk.nl

NEO zoekt per direct assistentie op onderstaande onderwerpen:

  • Financiële administratie: ledenadministratie, betalingsverkeer, boekhouding en verslaglegging. Welke (ex-)professional wil helpen?
  • Communicatie: online communicatie, onderhoud website en weblog, enquêtes en buurtonderzoek, via WordPress, Mailchimp e.a.

Meer weten? Stuur een e-mail aan info@nieuweenergieoranjewijk.nl

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.