Energieatelier #4 leverde veel goede informatie op

“Veel goede info voor wijkbewoners en met een goede discussie na de pauze”, dat vonden de ongeveer 40 Oranjewijkers van het Energieatelier nummer 4 van maandagavond 2 december in de Popacademie. Adviseurs van gemeente en adviesbureau Royal Haskoning lieten zien wat mogelijk is voor de verwarming – straks zonder aardgas – van de oudere en nieuwere woningen van de Oranjewijk. Welke keuzes moeten we maken: aansluiting op een stedelijk warmtenet (zoals nu de stadsverwarming in Camminghaburen), warmte uit de aarde (geothermie), energie uit het water van de gracht of van de fabrieken hier vlakbij? Vragen waarover bewoners mee kunnen denken. Zelfs mee móéten denken. De gemeente Leeuwarden is namelijk verplicht wijkbewoners te betrekken bij haar energieplannen voor alle 113 gebieden in de gemeente. Er volgen dus ongetwijfeld nog meer bijeenkomsten zoals het Energieatelier nummer 4. De Oranjewijk loopt daarmee voorop en is de enige energie-speerpunt-wijk in de stad.

De adviseurs verdeelden onze wijk wat betreft energiekansen betreft in een westelijk en een oostelijk deel. De grens ligt zo ongeveer bij Achter de Hoven.Het westelijk deel van de Oranjewijk heeft veel nieuwere en vaak al redelijk of goed geïsoleerde woningen en appartementen. Nieuwe warmtebronnen, biogas, warmtepompen, andere energiebronnen, passen daar best goed bij.De oostelijke kant heeft prachtige woningen, maar die zijn meestal niet goed geïsoleerd. Isoleren blijft een eerste vereiste om je energiekosten zo laag verwarmt zo’n pomp een niet goed geïsoleerd huis voldoende? Maakt-ie niet teveel lawaai? Alle huizen in aansluiten op een gemeentelijk of wijk-warmtenet? Dat kan wel, ook dan moet er nog veel worden uitgezocht en uitgerekend. Wat is het best betaalbaar voor de wijkbewoners? De vrijwilligers van NEO zijn al druk met dit soort vragen bezig, geholpen door in elk geval al zo’n 30 wijkbewoners. Zonder hen, zonder uw meedenken en meedoen is NEO… niets!