Minister positief over onze plannen aardgasvrije wijk maar wijst ze toch af

Hoewel minister Ollongren en haar adviseurs de aardgasvrijplannen van Oranjewijk/Tulpenburg positief waardeerden, krijgen bewoners van de Oranjewijk geen proeftuingeld  (4 miljoen euro). Dat maakte het ministerie deze week bekend als resultaat van de tweede ronde in het Programma proeftuinen aardgasvrije wijken. 19 andere (van de 71) proeftuinaanvragen werden in deze ronde wel gehonoreerd. De minister schrijft over onze proeftuinaanvraag: “Uw aanvraag is op de  financiën en verbinding met andere opgaven goed uitgewerkt. Een technisch innovatief en interessant voorstel met een meervoudige bronnenstrategie. Ook positief is dat de basis van de project ligt bij de bewoners die de Nieuwe Energie Oranjewijk (NEO)Read More

Persbericht : Gemeente Leeuwarden dient aanvraag proeftuin voor Oranjewijk en Tulpenburg in

Op dinsdag 31 maart heeft het college besloten de aanvraag voor het programma aardgasvrije wijken (www.aardgasvrijewijken.nl) voor de Oranjewijk en Tulpenburg in te dienen bij het Rijk. In deze aanvraag staat omschreven hoe de beide buurten tussen 2020 en 2028 aardgasvrij kunnen worden. Het Rijk heeft jaarlijks subsidie voor projecten om wijken en dorpen aardgasvrij te maken. Er is 100 miljoen euro beschikbaar voor 25 wijken die worden gekozen uit de aanvragen. Het keuzemoment is oktober 2020. De gemeente Leeuwarden speelt met deze aanvraag in op het doel van het nationale Programma Aardgasvrije Wijken, namelijk wijken via een wijkgerichte aanpakRead More

Wijkbewoners zien kans op rijksgeld aardgasvrije wijk

Oranjewijk Aardgasvrij? Daarover ging het maandagavond 2 maart in de informatie- en vooral inspraakavond van NEO. Enkele tientallen Oranjewijkbewoners kwamen bij elkaar in de Popacademie. NEO is samen met de gemeente bezig een proeftuin-aanvraag in te dienen bij de Rijksoverheid. Bij goedkeuring en toewijzing van de aanvraag krijgt de Oranjewijk veel geld om onder meer een isolatieplan voor alle wijkbewoners op te stellen en uit te voeren. Daar hoort ook een haalbare en betaalbare financiering bij, misschien huisgebonden en niet persoonsgebonden? NEO rekent uit of dit voordelig kan en gaat na hoe dat dan in de praktijk uitwerkt. In de vergaderingRead More

Enquête: Oranjewijkbewoners willen aardgasvrij

Bijna 100 wijkbewoners (95) mensen hebben in maart de NEO-enquête ingevuld. Bijna negen van de tien NEO leden geven aan mee te willen doen aan het aardgasvrij maken van de Oranjewijk.Van de niet-leden zijn bijna zeven van de tien leden het hiermee eens. Als belangrijkste reden voor energiebesparende maatregelen worden de kosten genoemd, gevolgd door meer duurzaam wonen. Comfortabel wonen vindt bijna iedereen belangrijk, mits haalbaar en betaalbaar. Bewoners zijn bereid tussen 0 en 5% extra te betalen voor verduurzaming. NEO leden gebruiken significant meer gas. Ze hebben ook meer zonnepanelen en gebruiken minder stroom, maar het verschil met niet-ledenRead More

Oranjewijk proeftuin aardgasvrij? Praat mee, denk mee, op maandag 2 maart 20 uur in de Popacademie

In het Klimaatakkoord worden plannen gemaakt voor het aardgasvrij maken van woonwijken. Aardgas zal nog lang een rol spelen, maar in 2050 wil de overheid zoveel mogelijk zonder fossiele brandstoffen kunnen. Daarom vroeg het rijk alle gemeenten een warmtevisie te maken, per regio, stad, wijk en dorp. Er is nog tijd, maar willen we die goed benutten, dan zijn goede plannen nodig. Daarom worden ‘proeftuinen’ gezocht: (bewoners van) wijken of dorpen die mee willen denken en een plan willen maken om op termijn zonder aardgas te kunnen. Vorig jaar zijn al 27 van dit soort proeftuinen aangewezen. Deze wijken enRead More

De eerste werkgroepen gaan van start: doe mee!

Nu de energiecoöperatie Nieuwe Energie Oranjewijk een feit is, zijn de eerste werkgroepen geformeerd. Graag roepen we buurtbewoners op om als vrijwilliger een bijdrage te geven aan één van de werkgroepen. De werkgroepen richten zich op afzonderlijke thema’s. Voor de volgende onderwerpen zijn werkgroepen opgericht, met daarbij de deelnemers, voor zover bekend: 1. Werkgroep Energietransitie  Wat wordt de beste strategie voor de Oranjewijk? Een warmtenet, biogas of wordt het waterstofgas? Wat wil de gemeente en welke mogelijkheden bestaan in en rond de wijk? Deze werkgroep behartigt de belangen van de Oranjewijk en onderhoudt de contacten met de gemeente. Dankzij deRead More