NEO-magazine 3

Een dezer dagen ontvingen alle bewoners van Oranjewijk/Tulpenburg het NEO-magazine nummer 3 thuis. In dat nummer het laatste nieuws over het eigen NEO-plan voor energievoorziening van, voor en door onze wijk, dat veel waardering kreeg van minister Ollongren maar het desondanks niet haalde. Geen 6,9 miljoen euro voor een duurzame wijk dus. Dan maar over plan B, een (gemeentelijk) warmtenet.  

NEO-Aanvraag Oranjewijk Proeftuin Aardgasvrij 2020-2028 ook in magazine

Alle wijkbewoners van Oranjewijk/Tulpenburg kregen in april jl. het NEO-magazine nr. 2 in de brievenbus. De inhoud gaat vooral over de Oranjewijk Proeftuin Aardgasvrij 2020-2028 (u mag ook OPA zeggen). De Proeftuinaanvraag is een project van gemeente Leeuwarden en NEO samen. Magazine en proeftuinaanvraag zijn beide onderaan dit artikel te downloaden. Op de bewonersbijeenkomst op 2 maart 2019 en in NEO-publicaties is de aanvraag al aangekondigd. Met deze proeftuinaanvraag dingt Oranjewijk/Tulpenburg samen met 70 andere aanvragen mee naar veel geld uit een geldpot van de rijksoverheid, vastgelegd in het nationale Programma Aardgasvrije Wijken (www.aardgasvrijewijken.nl). In oktober 2020 beslist het rijkRead More

Wijkbijeenkomst aardgasvrij en ledenvergadering NEO komen later

NEO en gemeente Leeuwarden hadden u graag persoonlijk willen informeren in een wijkbijeenkomst over de aanvraag ‘Oranjewijk Aardgasvrij 2020-2028’ bij de rijksoverheid. Dat gaat nu niet lukken in verband met de Corona-maatregelen. Hopelijk ergens in de komende maanden wel. Den Haag beoordeelt en beslist pas later dit jaar over de aanvraag. Er is dus nog tijd voor het beleggen van een bijeenkomst. U moet het even doen met NEOmagazine nummer 2, binnenkort in uw brievenbus en ook op deze pagina te downloaden, samen met de aanvraag. De ledenvergadering van energiecoöperatie NEO, met de jaarstukken van 2019, zal vanwege Corona nietRead More

Deel je kennis en ervaring met andere wijkbewoners

De keukentafelgesprekken over energiemaatregelen zijn in volle gang. Het kan niet anders of daar zullen ook allerhande acties op het gebied van energiebesparing uit voortvloeien. Bovendien zijn er helemaal los hiervan al buurtbewoners bezig, op eigen houtje zeg maar. Dit betekent dat er op een gegeven moment een schat aan ervaring is hier in de wijk. Dan is het nuttig om al die ervaringen te bundelen zodat ze op eenvoudige wijze met anderen gedeeld kunnen worden. NEO regelt afspraken info-uitwisseling voor individuele wijkbewonerNEO verzamelt gegevens van buurtbewoners die energiebesparende maatregelen hebben genomen en die hun kennis en ervaring willen doorgevenRead More

NEO verwelkomt 100ste lid!

Kort na het druk bezochte energiecafé van 21 mei jl. heeft Energiecoöperatie NEO het honderdste lid uit de Oranjewijk mogen verwelkomen. Dit werd beloond: op de foto ontvangt de familie Loonstra de feestelijke taart uit handen van Hein Kraij van NEO. Energiecoöperatie Nieuwe Energie Oranjewijk is opgericht voor het ontwikkelen van duurzame energieprojecten in de wijk. Met het toetreden van het honderdste lid is een mijlpaal bereikt: met honderd leden kan NEO als volwaardig gesprekspartner het klimaatbeleid voor de wijk samen met de gemeente Leeuwarden ontwikkelen. De gemeente heeft dat al gehonoreerd door de Oranjewijk als ‘Sleutelwijk’ te benoemen. AlsRead More

Nieuwsbrief straks alleen voor leden

Regelmatig zal de Energiecoöperatie Nieuwe Energie Oranjewijk een nieuwsbrief naar alle leden versturen. Dat betekent dat aspirant leden die hun lidmaatschap nog niet definitief hebben gemaakt, geen berichten meer zullen ontvangen. Aspirant-lid of nog helemaal-geen-lid? Geef u dan vandaag nog op en doe mee. Wilt u (nog) geen lid worden, maar wel de nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken via het aanmeldformulier en aan te vinken ‘Nee, ik word nog geen lid, maar wil wel graag op de hoogte blijven’. De afgelopen maanden hebben al 87 leden zich definitief aangemeld. We hopen dat meer Oranjewijkers zich zullen aansluiten.Read More