In voorbereiding: NEO-bewonersbijeenkomst

Dankzij de Coronamaatregelen is energiecoöperatie NEO de afgelopen periode niet in staat geweest om wijkbewoners bij te praten over de laatste ontwikkelingen op energiegebied. Gelukkig lijken de omstandigheden te verbeteren.   NEO heeft inmiddels plannen ontwikkeld die hoognodig met u, bewoners van Oranjewijk/Tulpenburg, moeten worden besproken. Dat doen we liever in een werkelijke bijeenkomst dan uitsluitend via een nieuwsbrief of het NEOMAGAZINE. NEO bereidt daarom ten minste twee of drie bewonersavonden voor, later dit jaar.   Onderwerpen zullen zijn: Hoe maak ik mijn woning aardgasvrij-ready? Wat gaat dat kosten? Wat kan ik nu al doen en wat kunnen we samen doen? DoenRead More

NEO’s reactie aan de gemeenteraad over Leeuwarder Energie Agenda

Afgelopen januari verscheen de nieuwe gemeentelijke Leeuwarder Energieagenda 2021-2024. Deze maand, februari, wordt deze energieagenda van de gemeente besproken en mogelijk vastgesteld door de gemeenteraad. In de energieagenda wordt beschreven hoe de gemeente een duurzame energievoorziening wil vormgeven. Dat wordt concreet gemaakt in wijkuitvoeringsplannen die voor het einde van dit jaar 2021 gereed moeten zijn. Voor iedere wijk een plan, dus ook voor de Oranjewijk en Tulpenburg. De Oranjewijk – en daar hoort Tulpenburg bij – wordt meermalen genoemd in de Leeuwarder Energieagenda. We worden genoemd bij ‘de koplopers van nu’ en worden gezien als voorbeeld van de energietransitie ‘vanRead More

NEO zoekt bestuurslid

Het bestuur van Energiecoöperatie Nieuwe Energie Oranjewijk bestaat op dit moment uit vier leden: Andries van Weperen, voorzitter; Henk Douma, secretaris; Theo de Jager, penningmeester en Elena Cavagnaro, algemeen lid met portefeuille communicatie. Profiel van nieuw bestuurslid:Wij zijn op dit moment op zoek naar een bestuurder die zich naast algemene zaken wil bezighouden met het versterken van contacten in de wijk (Oranjewijk èn Tulpenburg) We zoeken iemand die zich wil inzetten voor de wijk en belangen van de wijkbewoners; energietransitie belangrijk vindt; goed kan samenwerken; bij voorkeur al beschikt over een netwerk in de eigen buurtGezien de huidige bestuurssamenstelling zoekenRead More

NEO-magazine 3

Een dezer dagen ontvingen alle bewoners van Oranjewijk/Tulpenburg het NEO-magazine nummer 3 thuis. In dat nummer het laatste nieuws over het eigen NEO-plan voor energievoorziening van, voor en door onze wijk, dat veel waardering kreeg van minister Ollongren maar het desondanks niet haalde. Geen 6,9 miljoen euro voor een duurzame wijk dus. Dan maar over plan B, een (gemeentelijk) warmtenet.  

“Zet hem op 60!” Oranjewijk actie werktemperatuur verwarming verlagen!

Bespaartip: Verlaag de maximale aanvoertemperatuur van je verwarmingsinstallatie naar 60 graden, of nog lager. (“Zet hem op 60!”) Standaard staan CV-ketels vaak op 80 of 90 graden aanvoertemperatuur voor de verwarming (het water wat naar de radiatoren, convectors of vloerverwarming aangevoerd wordt) en daardoor zijn deze ketels niet zo zuinig, als ze zouden kunnen zijn. Een hoog-rendements ketel heeft namelijk een hoog rendement omdat hij “condenseert”, maar een aanvoertemperatuur van 80 graden is vaak te warm, zodat de ketel niet (goed) condenseert en daarmee haalt zo’n moderne ketel zijn hoge rendement dus niet. Door de aanvoertemperatuur van de verwarming teRead More

Minister positief over onze plannen aardgasvrije wijk maar wijst ze toch af

Hoewel minister Ollongren en haar adviseurs de aardgasvrijplannen van Oranjewijk/Tulpenburg positief waardeerden, krijgen bewoners van de Oranjewijk geen proeftuingeld  (4 miljoen euro). Dat maakte het ministerie deze week bekend als resultaat van de tweede ronde in het Programma proeftuinen aardgasvrije wijken. 19 andere (van de 71) proeftuinaanvragen werden in deze ronde wel gehonoreerd. De minister schrijft over onze proeftuinaanvraag: “Uw aanvraag is op de  financiën en verbinding met andere opgaven goed uitgewerkt. Een technisch innovatief en interessant voorstel met een meervoudige bronnenstrategie. Ook positief is dat de basis van de project ligt bij de bewoners die de Nieuwe Energie Oranjewijk (NEO)Read More

NEO-Aanvraag Oranjewijk Proeftuin Aardgasvrij 2020-2028 ook in magazine

Alle wijkbewoners van Oranjewijk/Tulpenburg kregen in april jl. het NEO-magazine nr. 2 in de brievenbus. De inhoud gaat vooral over de Oranjewijk Proeftuin Aardgasvrij 2020-2028 (u mag ook OPA zeggen). De Proeftuinaanvraag is een project van gemeente Leeuwarden en NEO samen. Magazine en proeftuinaanvraag zijn beide onderaan dit artikel te downloaden. Op de bewonersbijeenkomst op 2 maart 2019 en in NEO-publicaties is de aanvraag al aangekondigd. Met deze proeftuinaanvraag dingt Oranjewijk/Tulpenburg samen met 70 andere aanvragen mee naar veel geld uit een geldpot van de rijksoverheid, vastgelegd in het nationale Programma Aardgasvrije Wijken (www.aardgasvrijewijken.nl). In oktober 2020 beslist het rijkRead More

Wijkbijeenkomst aardgasvrij en ledenvergadering NEO komen later

NEO en gemeente Leeuwarden hadden u graag persoonlijk willen informeren in een wijkbijeenkomst over de aanvraag ‘Oranjewijk Aardgasvrij 2020-2028’ bij de rijksoverheid. Dat gaat nu niet lukken in verband met de Corona-maatregelen. Hopelijk ergens in de komende maanden wel. Den Haag beoordeelt en beslist pas later dit jaar over de aanvraag. Er is dus nog tijd voor het beleggen van een bijeenkomst. U moet het even doen met NEOmagazine nummer 2, binnenkort in uw brievenbus en ook op deze pagina te downloaden, samen met de aanvraag. De ledenvergadering van energiecoöperatie NEO, met de jaarstukken van 2019, zal vanwege Corona nietRead More

Persbericht : Gemeente Leeuwarden dient aanvraag proeftuin voor Oranjewijk en Tulpenburg in

Op dinsdag 31 maart heeft het college besloten de aanvraag voor het programma aardgasvrije wijken (www.aardgasvrijewijken.nl) voor de Oranjewijk en Tulpenburg in te dienen bij het Rijk. In deze aanvraag staat omschreven hoe de beide buurten tussen 2020 en 2028 aardgasvrij kunnen worden. Het Rijk heeft jaarlijks subsidie voor projecten om wijken en dorpen aardgasvrij te maken. Er is 100 miljoen euro beschikbaar voor 25 wijken die worden gekozen uit de aanvragen. Het keuzemoment is oktober 2020. De gemeente Leeuwarden speelt met deze aanvraag in op het doel van het nationale Programma Aardgasvrije Wijken, namelijk wijken via een wijkgerichte aanpakRead More

Wijkbewoners zien kans op rijksgeld aardgasvrije wijk

Oranjewijk Aardgasvrij? Daarover ging het maandagavond 2 maart in de informatie- en vooral inspraakavond van NEO. Enkele tientallen Oranjewijkbewoners kwamen bij elkaar in de Popacademie. NEO is samen met de gemeente bezig een proeftuin-aanvraag in te dienen bij de Rijksoverheid. Bij goedkeuring en toewijzing van de aanvraag krijgt de Oranjewijk veel geld om onder meer een isolatieplan voor alle wijkbewoners op te stellen en uit te voeren. Daar hoort ook een haalbare en betaalbare financiering bij, misschien huisgebonden en niet persoonsgebonden? NEO rekent uit of dit voordelig kan en gaat na hoe dat dan in de praktijk uitwerkt. In de vergaderingRead More