Algemene Ledenvergadering donderdag 28 november

Algemene Ledenvergadering NEO op donderdag 28 november 2019 om 20 uur in het buurthuis Gysbert Japicxstraat 51. Graag vooraf aanmelden via info@nieuweenergieoranjewijk.nl

Agenda:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag van de ALV van 23 april 2019 (bijlage)
4. Bestuurssamenstelling en verkiezing lid/leden voor het bestuur
5. Ondernomen activiteiten van het bestuur en de werkgroepen in 2019 en plannen voor 2020 e.v. o.a.:
6. Financiën.
– stand van zaken incasso contributie 2019
– contributie 2020 en volgende jaren
7. Rondvraag
8. Sluiting