Met het programma aardgasvrije wijken kunnen gemeenten subsidie krijgen om een dorp, wijk of buurt klaar te maken voor een alternatief voor aardgas. De Oranjewijk doet daaraan mee, voor het isoleren van woningen is subsidie aangevraagd.


Gemeente Leeuwarden heeft samen met energiecoöperatie NEO een plan opgesteld voor de Oranjewijk als proeftuin. Doel van de proeftuin is te ontdekken of een collectieve aanpak voor woningisolatie het verduurzamen van de wijk als geheel kan versnellen. Dat is nodig, omdat vanaf 2050 woningen in Nederland niet meer met aardgas verwarmd kunnen worden.


Het plan: Oranjewijk Isoleert!
Het idee is collectief, dus samen, tegelijk de isolatie bij meerdere woningen te verbeteren. Daarmee zou het goedkoper en makkelijker moeten worden. Dat willen we proberen, dat is de proeftuin. Daarvoor richten we een bouwcentrum in waar bewoners hulp en advies kunnen krijgen. Het bouwcentrum organiseert de uitvoering van het werk, helpt bewoners bij de financiering en subsidie en ziet toe op correcte oplevering.


Vlekkenplan
Om van meerdere woningen tegelijk de isolatie te verbeteren is een slimme aanpak nodig. Daarvoor is een vlekkenplan gemaakt: een indeling van de wijk van zoveel mogelijk op elkaar gelijkende woningen. Zo zijn zes woningtypen gedefinieerd, waarvoor we samen met bewoners de isolatiepakketten gaan samenstellen.


Isolatiepakketten voor standaardprijzen
Hoewel veel van de woningen al geïsoleerd zijn, is dat voor de eisen van vandaag lang niet genoeg. Modern HR++-glas isoleert veel beter dan dubbel glas van twintig jaar geleden. Voor een dak is tien centimeter isolatie eigenlijk niet genoeg. En vloerisolatie ontbreekt zelfs vaak. Door standaardpakketten te maken worden de kosten voor iedereen inzichtelijk. Het bouwcentrum kan dan ieder jaar acties organiseren waar bewoners op intekenen. Zo kunnen we, jaar na jaar, onze wijk verduurzamen. Doe je mee?


Wil je de subsidieaanvraag en het plan voor de proeftuin bekijken? Download hier de aanvraag.